Ogólny zarys kursu FTW

Całe szkolenie to trzy czterodniowe bloki kształcenia podstawowego. Każdy z nich zawiera elementy teorii podstawowych zagadnień embriologii, fizjologii, anatomii funkcjonalnej, biomechaniki, relacje neuro-reflektoryczne między trzewiami, a układami mięśniowo-szkieletowym i cranio-sakralnym, ruchomości własnej organów, powięzi okołotrzewnych z aspektem układów nerwów parietalnych, wegetatywnych, naczyń krwionośnych i limfatycznych, zagadnienia patofizjologii chorób wewnętrznych, rozpoznawania symptomów postepowania ratowniczego, diagnostyki ogólnej pacjenta i szczegółowej w terapii trzewnej, nauki palpacji, askultacji, technik uwolnień trzewi i blizn, zalecania dietetyczne, wytyczne konsultacji interdyscyplinarnej.                                                                                                              W trakcie kursu zostaną też przedstawione przyrządy terapii fizykalnej pomocne w pracy terapeuty.