Kurs Funkcjonalnej Terapii Wisceralnej

W medycynie dalekiego wschodu człowiek jest traktowany wielopoziomowo w wielu aspektach, warstwach energetycznych czy też strukturalnych. W nowożytnej medycynie, coraz częściej przywiązuje się wagę do dobrego funkcjonowania trzewi i ich współdziałania z resztą organizmu, co ma ogromny wpływ na ogólne samopoczucie człowieka i zachowanie homeostazy (równowagi) pacjenta.