Dla kogo jest skierowany kurs FTW?

Kurs skierowany jest dla fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów,  terapeutów manualnych i dla logopedów-szczególnie jego pierwsza cześć. Dla tych wszystkich, którzy pragną rozszerzyć arsenał swojej diagnostyki i technik manipulacji manualnej i wisceralnej. Kurs jest też skierowany dla terapeutów znających już techniki wisceralne z innych szkoleń. Tu mają możliwość poznania unikatowe techniki skanownia diagnostycznego czy też nowatorskie połączenie następstw napięć okołoporodowych z tworzeniem się taśm napięć w systemie lub też po prostu przypomnieć sobie materię terapii wiscealnej u innego źródła.