Cel kursu FTW

Podstawowym celem szkolenia FTW jest integracja układu trzewnego z układami: nerwowym, krążenia krwi i chłonki, oraz mięśniowo-kostno- stawowym. Techniki wisceralne maja za zadanie poprawienie funkcji narządów mowy i słuchu, układów nerwowego, krążenia, oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego, hormonalnego, odpornościowego.

Techniki wisceralne przyczyniają się do normalizacji napięcia głównych mięśni posturalnych, zmniejszenia kompresji śródstawowej i polepszenia krążenia okołostawowego. To wszystko przybliża nas do jednych z wielu celów naszej pracy z pacjentem; do poprawy koorynacji mięśniowo-stawowej oraz odciążenia pacjenta bólowego.

Dodatkowo kurs ten rozwija czucie i palpacje na powięziach wokół organów, ale też na samych organach poprzez integracje rytmów znanych w technikach biodynamiki osteopatycznej i ruchów własnych organów. Dlatego dla chętnych na kurs polecam znajomość technik uwalniania energetycznego z Funkcjonalnej Terapii Cranio-Sakralnej.

Wiedza z odbytego szkolenia może w sposób doskonały współgrać z dotychczasową pracą technikami medycyny manualnej, stać się ich uzupełnieniem, a czasem brakującym ogniwem w uzyskaniu pełnej poprawy stanu pacjenta. Może też stanowić samodzielną i główną terapię w pewnych dolegliwościach.